Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Σάββατο, Ιανουάριος 18, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Ειδησεις - Νεα Οδηγίες για τη Δήλωση Διαχείμασης

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 22 Votes )

Δήλωση διαχείμασης μελισσιώνΔυστυχώς στην Ελλάδα δε μπορείς πλέον να αφήνεις το παραμικρό περιθώριο αμφιβολιών ή ασαφειών για οτιδήποτε δημοσιοποιείται καθώς ο κόσμος αναζητά μανιωδώς να αποκαλύψει σκάνδαλα και να δημιουργήσει τρομο-σενάρια. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς το ίδιο το κράτος συντηρεί αυτή την κατάσταση καθώς διαρκώς παρεκλίνει από τις δεσμεύσεις του. Το τελευταίο "καυτό" θέμα της μελισσοκομίας που συζητιέται στα γνωστά πηγαδάκια είναι η δήλωση διαχείμασης, την οποία κλήθηκαν να συμπληρώσουν και να καταθέσουν οι μελισσοκόμοι. Για να ρίξουμε φως στην υπόθεση μιλήσαμε με την ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ και τη Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ3: Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζωικών Οργανισμών από όπου πήραμε σαφείς οδηγίες και πληροφορίες

Οι μελισσοκόμοι ΠΡΕΠΕΙ να κάνουν τη Δήλωση Διαχείμασης (ΔΔ) καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό 1366/2015 που ακολουθεί τα κράτη μέλη για να μπορούν να συμμετέχουν στα Ευρωπαϊκά προγράμματα μελισσοκομίας θα πρέπει να καθορίσουν με σαφή τρόπο τον ακριβή αριθμό μελισσιών που διαχειρίζονται. Για να γίνει αυτό προβλέπεται στο άρθρο 2 να καθορίζεται μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου καθε έτους ο ακριβής αριθμός των μελισσιών.

Κατ'επέκταση τα κράτης μέλη της ΕΕ υποχρεώνονται να ενσωματώσουν αυτόν τον κανονισμό στα εθνικά τους προγράμματα επιδοτήσεων και έτσι καταλήγουμε στην ανακοίνωση που εστάλη στους μελισσοκόμους. Με απλά λόγια:

  1. Η Ε.Ε. θα διανέμει τα κονδύλια των μελισσοκομικών επιδοτήσεων με βάση τον αριθμό μελισσιών που θα απογραφούν στη δήλωση διαχείμασης.
  2. Η Δ.Δ. δεν έχει φορολογικό σκοπό και ρόλο. Αν θέλανε να φορολογήσουν κατι, θα το κανανε βάσει των βιβλιαρίων
  3. Οι αρμόδιοι γεωπόνοι έχουν το δικαίωμα και την αρμοδιότητα να κάνουν επιτόπιους ελέγχους για την επαλήθευση των στοιχείων της δήλωσης, γι'αυτό δηλώστε πραγματικούς αριθμούς
  4. Καλό είναι να δηλωθεί ο πραγματικός αριθμός μελισσιών και σε καμία περίπτωση λιγότερος, καθώς αυτό θα επηρεάσει τα μελλοντικά επιδοτούμενα προγράμματα.
  5. Η δήλωση γίνεται στο γραφείο που έχουμε εκδόσει το μελισσοκομικό μας βιβλιάριο και υπηρεσιακά ενημερώνεται ο υπάλληλος της περιοχής που διαχειμάζουμε για να κανει τους απαραίτητους ελέγχους.
  6. Η δήλωση αυτή θα γίνεται στο εξής κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ε.Ε. που θα βρείτε παρακάτω.

Συνεπώς είναι αβάσιμοι οι φόβοι για φοροεισπρακτικό μέτρο της κυβέρνησης καθώς πρόκειται για κανονισμό της Ε.Ε. για δικαιότερη κατανομή των κονδυλίων με βάση τους πραγματικούς αριθμούς μελισσιών της χώρας μας. Αν επιθυμούσαν απλά να φορολογήσουν, χωρίς ενημέρωση θα παίρνανε τον αριθμό των δηλωμένων μελισσιών και θα ερχόταν "ραβασάκι" στην πόρτα μας.

 


Κανονισμός 1366/2015

 

Άρθρο 1

Κυψέλες - Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «κυψέλη» νοείται η μονάδα που περιλαμβάνει αποικία μελισσών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μελιού, άλλων μελισσοκομικών προϊόντων ή γενετικό υλικό των μελισσών, και όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή της.

Άρθρο 2

Μέθοδος για τον καθορισμό του αριθμού των κυψελών - Τα κράτη μέλη που υποβάλλουν εθνικά προγράμματα για τον τομέα της μελισσοκομίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (εφεξής «μελισσοκομικά προγράμματα») πρέπει να έχουν μια αξιόπιστη μέθοδο για τον καθορισμό, μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου και της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, του αριθμού των κυψελών που είναι έτοιμες για διαχείμαση στην επικράτειά τους.

Άρθρο 3

Κοινοποίηση του αριθμού των κυψελών - Από το 2017 και μετά, τα κράτη μέλη που υποβάλλουν μελισσοκομικά προγράμματα θα κοινοποιούν στην Επιτροπή, σε ετήσια βάση, τον αριθμό των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών στην επικράτειά τους, προσδιοριζόμενων σύμφωνα με τη μέθοδο που αναφέρεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 4

Συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα - Η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα θα πρέπει να κατανέμεται στα κράτη μέλη που εκτελούν μελισσοκομικά προγράμματα, ανάλογα με τον μέσο συνολικό αριθμό κυψελών που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 3 κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερολογιακών ετών που προηγούνται της κοινοποίησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων στην Επιτροπή. Η ελάχιστη συνεισφορά της Ένωσης ανέρχεται σε 25 000 ευρώ ανά μελισσοκομικό πρόγραμμα.

Εάν το ποσό της ενωσιακής χρηματοδότησης που ζητείται από ένα κράτος μέλος για το οικείο μελισσοκομικό πρόγραμμα είναι μικρότερο από την κατανομή που προκύπτει από την πρώτη παράγραφο, η συνεισφορά της Ένωσης στα μελισσοκομικά προγράμματα των άλλων κρατών μελών είναι δυνατόν να αυξηθεί ανάλογα με τον αριθμό των κυψελών που αυτά έχουν κοινοποιήσει αντιστοίχως.

Άρθρο 5

Αποφυγή της διπλής χρηματοδότησης - Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη μη καταβολή διπλής χρηματοδότησης των μελισσοκομικών προγραμμάτων βάσει της ενίσχυσης στον τομέα της μελισσοκομίας δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και της στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Άρθρο 6

Γενεσιουργοί αιτίες της συναλλαγματικής ισοτιμίας - Όσον αφορά τα ποσά που καταβάλλονται ως ενίσχυση στον τομέα της μελισσοκομίας δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, η γενεσιουργός αιτία της συναλλαγματικής ισοτιμίας είναι αυτή που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 907/2014.

Άρθρο 7

Κατάργηση - Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 καταργείται.

Ωστόσο, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 917/2004 εξακολουθεί να ισχύει για τα μελισσοκομικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι την εκπνοή τους.

Άρθρο 8

Μεταβατικά μέτρα

1.   Τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν τα μελισσοκομικά προγράμματα που έχουν εγκριθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014, ώστε να συμπεριληφθούν οι νέες ενέργειες για τη μελισσοκομία που απαριθμούνται στο άρθρο 55 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

2.   Η κατανομή των ενωσιακών πόρων για τα μελισσοκομικά προγράμματα 2017-2019 θα πρέπει να πραγματοποιείται με βάση τον αριθμό των κυψελών που κοινοποιήθηκαν το 2013 από τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο των οικείων προγραμμάτων μελισσοκομίας για την περίοδο 2014-2016.

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

 


 

Για Μελισσοκόμους - Ειδήσεις

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 266 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης