Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Πέμπτη, Ιανουάριος 23, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Ειδησεις - Νεα Κατάθεση αιτήσεων Leader στο νομό Λάρισας

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 1 Vote )

leader

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2010 και ώρα 14:30 μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και ιδιώτες για το πρόγραμμα Leader στο νομό Λάρισας, μετά τη δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Προγράμματος. 

 


Αναλυτικότερα δυνατότητες για ιδιωτικές επενδύσεις στο Νομό Λάρισας με επιδότηση 50% ανοίγει η Νομαρχία Λάρισας με Πρόγραμμα Leader. Ειδικότερα, η Νομαρχία Λάρισας μέσω της ΑΕΝΟΛ (Αναπτυξιακή Εταιρία νομού Λάρισας) εξασφάλισε Πρόγραμμα Leader ύψους 7 εκ. ευρώ για ιδιωτικές (σε πρώτη φάση) αλλά και δημόσιες επενδύσεις στο Νομό, που ενέκρινε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνουν τακτικές ενημερώσεις σε όλους τους δήμους του νομού όπου στελέχη της αναπτυξιακής εταιρίας θα ενημερώνουν τους επενδυτές για τους όρους συμμετοχής της χρηματοδότησης τους.

Σε δηλώσεις της η αντινομάρχης Λάρισας κ. Ρένα Καραλαριώτου τόνισε ότι «η Νομαρχία Λάρισας με συγκεκριμένο σχέδιο διεκδίκησε και έλαβε το συγκεκριμένο κονδύλιο το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη του νομού αλλά και της Περιφέρειας». «Παρά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία», πρόσθεσε η κ. Καραλαριώτου, η έγκριση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι μία καλή ευκαιρία για να προχωρήσουν οι επενδυτικές δραστηριότητες στο νομό Λάρισας και να υπάρχει μία ανάκαμψη της αγοράς».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Leader

AΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ ΠΑΑ

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER»

 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

«Α. Ε. ΝΟ. Λ.  Α. Ε.»

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ   2010

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΡΟ 41: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων  και δασοκομικών

Προϊόντων.

Δράση: L123α : Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 

Η  δράση αποσκοπεί στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. Ενισχύεται η στήριξη επιχειρήσεων μεταποίησης / εμπορίας προϊόντων που καλύπτονται από το Παράρτημα 1 της Συνθήκης, εξαιρουμένων των αλιευτικών.

Πρόκειται για εφαρμογή (για πρώτη φορά στην πεδινή ζώνη προγράμματος) για πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση στη χρήση νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

Προτεραιότητα θα δοθεί στους παρακάτω κλάδους πρωτογενούς παραγωγής ΓΑΛΑ, ΚΡΕΑΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ (ΜΕΛΙ), ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ (ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΑ), ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙΝΟΣ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης  και αναφέρονται παρακάτω.

 

Κατά την εφαρμογή της δράσης θα τηρηθούν οι όροι και οι περιορισμοί του θεσμικού πλαισίου που διέπει την εφαρμογή του άξονα 4 του ΠΑΑ.

Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης

 

 

4. ΤΟΜΕΑΣ :  ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ :         ΜΕΛΙ

Δράση 4.1.:    Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας ,με ή χωρίς μετεγκατάσταση, υφισταμένων μονάδων τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης - συσκευασίας μελιού.

Δράση 4.2.:    Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συσκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – μεταποίησης βιολογικού μελιού.

Δράση 4.3.:    Ίδρυση – εκσυγχρονισμός – επέκταση - μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.

Στον υποτομέα του μελιού καμία από τις ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 797/2004.

 

Δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ  της Επιτροπής.

Περιοχή εφαρμογής της δράσης

Η δράση προβλέπεται να εφαρμοστεί σε όλη την περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

1.    διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

2.    κατασκευή ή βελτίωση ακινήτων.

3.    προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας.

4.    εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής επένδυσης.

5.    αγορά καινούργιων οχημάτων – ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για την μεταφορά του γάλακτος προς το χώρο τυποποίησης – μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου.

6.    γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών, γεωτεχνικών, και συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήμανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 10% του συνόλου του προϋπολογισμού.

7.    απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (ISO, HACCP κ.λπ.).

8.    αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας κειμένων, software telescripteurs) και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

9.    κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι των €50.000.

Για Μελισσοκόμους - Ειδήσεις

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 393 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης