Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τετάρτη, Μάιος 22, 2019
Text Size
Home Μελισσοκόμος Νομοθεσια - Εγκυκλιοι Τα ΠΟΠ, τα ΠΓΕ και τα ΙΠΠ

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 2 Votes )

5088979_origLogo_DOP_2008_GR

Το 1992 με τον κανονισμό 2081/92 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε για πρώτη φορά το καθεστώς, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων και με τον κανονισμό  2082/92 το καθεστώς, για τις βεβαιώσεις ιδιοτυπίας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Το 2006 με στόχο τη βελτίωση του συστήματος, οι παραπάνω κανονισμοί αντικαταστάθηκαν από τους 510/06 και  509/06 αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο να μεταβληθεί το πεδίο εφαρμογής τους και η σκοπιμότητά τους.

 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω κανονισμούς και στο πλαίσιο του επαναπροσανατολισμού της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να στραφούν σε μορφές ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου, μέσω της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα αφενός στους παραγωγούς (ιδίως των μειονεκτικών και απομακρυσμένων περιοχών) να προωθήσουν ευκολότερα προϊόντα τους που παρουσιάζουν εξειδικευμένα χαρακτηριστικά, πετυχαίνοντας καλύτερες τιμές στην αγορά και βελτιώνοντας έτσι το εισόδημά τους και αφ’ ετέρου στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα ποιοτικά, με εγγυήσεις για τη παραγωγή, επεξεργασία και τη γεωγραφική καταγωγή τους.

 

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

 

Προϊόν Ονομασίας Προέλευσης

Ως «Ονομασία Προέλευσης» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

 

Προϊόν Γεωγραφική Ένδειξη

Ως «Γεωγραφική Ένδειξη» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η συγκεκριμένη ποιότητα, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορούν να αποδοθούν στη γεωγραφική αυτή καταγωγή και του οποίου η παραγωγή ή/και μεταποίηση ή/και η επεξεργασία  πραγματοποιούνται στην οριοθετημένη περιοχή.

 

Ιδιότυπο Παραδοσιακό Προϊόν

Το «Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν» είναι γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο που διαθέτει εγγενή χαρακτηριστικά που το διακρίνουν σαφώς από άλλα παρεμφερή της ίδιας κατηγορίας και έχει αποδεδειγμένα χρησιμοποιηθεί στην Κοινοτική αγορά για περίοδο που καταδεικνύει μετάδοση μεταξύ γενεών. Τα ιδιότυπα χαρακτηριστικά που διαθέτει το προϊόν αυτό μπορεί να αφορούν τα φυσικά, τα χημικά μικροβιολογικά ή οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ή ακόμη τη μέθοδο ή τις συνθήκες παραγωγής του. Ο παραδοσιακός χαρακτήρας του συνίσταται στη χρησιμοποίηση πρώτων υλών, στην σύσταση, τον τρόπο παραγωγής ή και μεταποίησης του. Πέραν των παραπάνω για να καταχωριστεί ένα όνομα στο μητρώο, θα πρέπει το όνομα να είναι ιδιότυπο ή να εκφράζει τον ιδιότυπο χαρακτήρα του προϊόντος.

 

 

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης φακέλου


Η αιτούσα ομάδα υποβάλλει το φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στην Διεύθυνση  Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων  (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-IΠΠ) Αχαρνών 29, TK 10439, Αθήνα.

Η αξιολόγηση του φακέλου  πραγματοποιείται σε δύο στάδια, εθνικό και κοινοτικό. Πρόκειται για μια μακρόχρονη διαδικασία λόγω των διάφορων σταδίων που περιλαμβάνει.

 

Προετοιμασία φακέλου:

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν  αίτηση καταχώρισης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης καταχώρισης μιας ονομασίας στο κοινοτικό μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων έχει κάθε ομάδα παραγωγών, η οποία, ανεξάρτητα από την νομική της μορφή, αποτελείται από παραγωγούς ή/και μεταποιητές, που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν ή τρόφιμο. Κάθε ομάδα παραγωγών που επιθυμεί να υποβάλει αίτηση καταχώρισης ΠΟΠ ή ΠΓΕ οφείλει καταρχήν να αποδείξει ότι η προτεινόμενη ονομασία ανταποκρίνεται στους ορισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 2 του κανονισμού 510/06.

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να υποβάλλει τον φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στην Διεύθυνση  Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ) Αχαρνών 29, ΤΚ 10439, Αθήνα.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι ανεξάρτητα από το ποια ομάδα ή ποιο πρόσωπο αιτείται την καταχώριση, όταν μια ονομασία καταχωριστεί στο Κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ, μπορεί να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τηρεί τις προδιαγραφές παραγωγής του εν λόγω γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

 

Τι περιλαμβάνει ο φάκελος με το αίτημα

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

α) την αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 290398/2008 ΚΥΑ,

β) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) αριθ.  1898/2006.

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος,

δ) δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Κανονισμού 1898/2007,στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι ομάδα.

Προδιαγραφές γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου

Οι προδιαγραφές του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου για την ονομασία του οποίου έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα: 1) όνομα, 2) περιγραφή, 3) οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή, 4) απόδειξη προέλευσης (ιχνηλασιμότητα), 5) μέθοδο παραγωγής, 6) δεσμό, 7) φορείς ελέγχου, 8) επισήμανση, 9) ειδικές διατάξεις κοινοτικής & εθνικής νομοθεσίας

 


Αναλυτικότερα:

 

1) όνομα γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου: Αναγράφεται η προτεινόμενη ονομασία προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης σε ελληνικούς και μετεγγραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

 

2) περιγραφή: Αυτή περιλαμβάνει τους φυσικούς παράγοντες του προϊόντος (σχήμα, χρώμα, βάρος κτλ), χημικούς (περιεκτικότητα σε υγρασία, λίπος κτλ.), μικροβιολογικούς (μικροβιακοί πληθυσμοί), βιολογικούς (φυλή ζώων, ποικιλία φυτών κτλ.), οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (χρώμα, γεύση, άρωμα κτλ.). Η περιγραφή σκοπεύει στο να αποδειχθεί η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του προϊόντος και να φανούν τα σημεία διαφοροποίησής του σε σχέση με τα υπόλοιπα ομοειδή προϊόντα καθώς και να αναδειχθεί ο τρόπος παρουσίασής του.

 

3) οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή: Αυτή πρέπει να ορίζεται με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς τεχνητούς αποκλεισμούς χωριών ή επαρχιών. Περιλαμβάνει την πραγματική ζώνη παραγωγής του προϊόντος και οφείλει να έχει μια σχετική ομοιομορφία στις εδαφοκλιματολογικές συνθήκες.

 

4) απόδειξη προέλευσης: Πρόκειται για την ιχνηλασιμότητα του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου. Πρέπει να καθορίζεται ο τρόπος ώστε να είναι εύκολα αναγνωρίσιμος ο προμηθευτής των πρώτων υλών, οι ποσότητες και οι αγοραστές του προϊόντος καθώς και η σχέση μεταξύ εισροών και εκροών.

 

5) μέθοδος παραγωγής: Αυτή πρέπει να περιγράφεται με τέτοιο τρόπο ώστε γενικώς να μην υπάρχουν τεχνητοί αποκλεισμοί εντός της οριοθετημένης ζώνης και να δίνεται έμφαση στις αυθεντικές, παραδοσιακές και τοπικές μεθόδους.

Επί πλέον πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την επισήμανση και συσκευασία του προϊόντος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ δεσμευτικές προδιαγραφές διότι μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος. Στην περίπτωση που η αιτούσα ομάδα αιτείται η συσκευασία να γίνεται μόνο εντός της οριοθετημένης ζώνης, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς η επιλογή αυτή. Η αιτιολόγηση μπορεί να στηρίζεται τόσο στον έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα και την εξασφάλιση της αυθεντικότητας του προϊόντος, όσο και στο σκεπτικό ότι το τελικό προϊόν είναι απόλυτα ευαίσθητο και η μεταφορά του εκτός ζώνης είναι δυνατό να αλλοιώσει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του.

Θα μπορούσε ενδεχομένως να ζητηθεί από την αιτούσα ομάδα η συσκευασία ενός γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου να γίνεται αποκλειστικά εντός της οριοθετημένης ζώνης, μόνον προβάλλοντας λόγους ποιότητας, αυτοελέγχου, ειδικής τεχνογνωσίας, ελεγκτικού μηχανισμού κτλ. Γενικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη σοβαρότητα στη συγκεκριμένη προϋπόθεση και απαιτεί για την συγκεκριμένη επιλογή της αιτούσας ομάδας πολύ ισχυρή τεκμηρίωση, προκειμένου να μην αποκλείονται τυχόν ανταγωνιστές , σεβόμενη τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού.

 

6) δεσμός: Η αιτούσα ομάδα πρέπει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες στο φάκελο του αιτήματος, για τον τρόπο που η οριοθετημένη γεωγραφική ζώνη παραγωγής του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου, επηρεάζει και διαμορφώνει ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος.

Πρέπει να περιγράφονται επαρκώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδαφοκλιματικού περιβάλλοντος και οι τοπικές συνθήκες παραγωγής. Επιπλέον πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για τους ανθρώπινους παράγοντες που διαμορφώνουν σε συνδυασμό με τα παραπάνω τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου.

Επίσης, πρέπει να αναλύονται τα χαρακτηριστικά εκείνα, που καθορίζουν την ποιότητα και τη φήμη  του προϊόντος, που οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά ή που μπορούν να αποδοθούν στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής.

Αναφορικά με τα ΠΓΕ, πρέπει να δηλώνεται σαφώς αν η αίτηση καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης βασίζεται αποκλειστικά στην ειδική ποιότητα, φήμη ή άλλα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αποδίδονται στην οριοθετημένη ζώνη παραγωγής.

Πέρα από τα παραπάνω, ο φάκελος πρέπει να περιέχει ιστορικά στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδομένα σχετικά με το προϊόν. Τα δεδομένα αυτά, που αναφέρονται στο παρελθόν, μπορεί να προέρχονται από λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, εικόνες, αγγεία, ζωγραφιές κ.α. Πηγή πληροφοριών μπορούν να αποτελέσουν ακόμα και  δημοτικά τραγούδια, αναφορές περιηγητών, τιμολόγια, προικοσύμφωνα κ.α.. Οι αναφορές αυτές θα πρέπει να αφορούν  στο συγκεκριμένο όνομα για το οποίο αιτείται η καταχώρισή του στο κοινοτικό Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ και όχι γενική αναφορά στην παραγωγή ομοειδών προϊόντων.

 

7) φορείς ελέγχου: Στην αίτηση καταχώρισης αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας των οργανισμών ελέγχου, στο σύστημα ελέγχου των οποίων θα πρέπει να είναι ενταγμένοι οι ενδιαφερόμενοι να παράγουν το προϊόν. Στη χώρα μας φορέας ελέγχου είναι ο ΟΠΕΓΕΠ σε κλιμάκια ελέγχου του οποίου συμμετέχουν και αρμόδιοι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας.

 

8) επισήμανση: Εδώ αναφέρονται τυχόν ειδικοί κανόνες επισήμανσης πέραν αυτών που προβλέπονται στην Κοινοτική και την Εθνική νομοθεσία για τις ΠΟΠ και ΠΓΕ.

 

9) ειδικές διατάξεις κοινοτικής & εθνικής νομοθεσίας: Αναφέρονται εφόσον υπάρχουν οι ειδικές εθνικές και κοινοτικές διατάξεις που ισχύουν για την παραγωγή, μεταποίηση, συσκευασία και εμπορία του συγκεκριμένου προϊόντος.

 

Κατάθεση φακέλου

 

Η αιτούσα ομάδα πρέπει να καταθέσει τον φάκελο του αιτήματος καταχώρισης στην Διεύθυνση  Βιολογικής Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων (Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ) Αχαρνών 29, Αθήνα, ΤΚ 104 39.

Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει:

α) την αίτηση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της αρ. 261611/2007 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 290398/2008 ΚΥΑ,

β) το ενιαίο έγγραφο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι του Καν. (ΕΚ) αριθ.  1898/2006 ,

γ) τις προδιαγραφές του προϊόντος,

δ) δήλωση ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 2 του Κανονισμού 1898/2007,στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ένα μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και όχι ομάδα.

Ο φάκελος αξιολογείται ως προς την πληρότητα και ποιότητα των υποβληθέντων στοιχείων από το Τμήμα ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΙΠΠ της Διεύθυνσης Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ σε πρώτο στάδιο και δημοσιοποιείται το σχετικό αίτημα σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να υποβληθούν τυχόν ενστάσεις αναφορικά με αυτό. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν τέτοιες, το αίτημα, είτε γίνεται αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο  είτε απορρίπτεται, αν οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν κριθούν βάσιμες. Σε κάθε μια από τις εν λόγω περιπτώσεις εκδίδεται σχετική απόφαση του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συνέχεια, ο φάκελος με το αίτημα που έγινε αποδεκτό σε εθνικό επίπεδο διαβιβάζεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγησή του σε δεύτερο στάδιο. Μετά την  θετική αξιολόγησή του, δημοσιοποιείται σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να δοθεί το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από τυχόν θιγόμενους που διαμένουν σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. Μετά την εξέταση ενστάσεων που ενδεχομένως υποβληθούν και στην περίπτωση που αυτές κριθούν αβάσιμες, η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα και η ονομασία καταχωρίζεται στο Κοινοτικό Μητρώο Προστατευόμενων Ονομασιών Προέλευσης και Προστατευόμενων Γεωγραφικών Ενδείξεων. Στην αντίθετη περίπτωση ενημερώνεται σχετικά το κράτος μέλος για την μη αποδοχή του αιτήματος και στη συνέχεια ανακαλείται η εκδοθείσα στο πρώτο στάδιο σχετική Υπουργική Απόφαση.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού για την καταχώριση της σχετικής ονομασίας στο παραπάνω μητρώο επιτρέπεται η παραγωγή και κυκλοφορία του γεωργικού προϊόντος ή τροφίμου με την καταχωρισμένη ονομασία.

 

Τα 2 στάδια της διαδικασίας σε διαγραμματική αναπαράσταση

Στάδιο 1 - Κατάθεση φακέλου ΠΟΠ

Στάδιο 2 - Κατάθεση Φακέλου ΠΟΠ

 

Ποια είναι τα προιόντα ΠΟΠ στην Ελλάδα και σε ποιες κατηγορίες ανήκουν;

 

Ελληνικά Προϊόνια Π.Ο.Π

Τυριά 20
Φρούτα 19
Ελαιόλαδα 23
Ελιές Επιτραπέζιες 10
Προϊόντα Αρτοποιίας - Ζαχαρ/κής 1
Μέλι 1
Γόμες, Ρητίνες 2
Αιθέρια Έλαια

1

 

Το ένα και μοναδικό μέλι ΠΟΠ είναι το Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια που παράγεται στα ελατοδάση του Μαινάλου και περιέχει μέλι απο έλατο σε ποσοστό άνω του 80%. Το υπόλοιπο 20%(το πολύ) δύναται να είναι ανθόμελο απο άνθη της περιοχής.

Για Μελισσοκόμους - Νομοθεσία

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 1786 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης