Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Δευτέρα, Ιανουάριος 20, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Εχθροί - Ασθένειες Thermovar - Σιγοψήστε τη βαρρόα (varroa)

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 6 Votes )

ThermovarΜία απο τις μεθόδους αντιμετώπισης του varroa είναι η αύξηση της θερμοκρασίας της κυψέλης σε επίπεδα που δεν μπορεί να αντέξει. Το βαρρόα αποκολλάται απο τη μέλισσα και συνήθως πέφτει απο αυτήν, στη βάση της κυψέλης. Εκεί μέσω μιας σήτας απομακρύνεται και έτσι μειώνεται αισθητά η προσβολή της αποικίας. Στην εφαρμογή της μεθόδου χρησιμοποιείται η συσκευή THERMOVAR που αποτελεί πατέντα Έλληνα μελισσοκόμου απο την Κεφαλλονιά.

 

Η συσκευή αποτελείται από τρία μέρη: τον θερμοθάλαμο (1), τον αγωγό κυκλοφορίας θερμού αέρα (2) και το συρτάρι συλλογής ακάρεων (3).

Εφαρμόζεται σε μονές κυψέλες, σε μελίσσια χωρίς η με τον λιγότερο δυνατόν γόνο, στο μελισσοκομείο.  
Ο θερμοθάλαμος τοποθετείται στο πάνω μέρος της κυψέλης στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί η θεραπεία, αφού πρώτα αφαιρεθεί το καπάκι της κυψέλης και τοποθετηθεί μελισσοστεγανή σήτα.

Μέσω του αγωγού κυκλοφορίας θερμού αέρα συνδέεται με το συρτάρι συλλογής ακάρεων το οποίο τοποθετείται  κάτω από την σήτα της βάσης της κυψέλης. Το όλο σύστημα - κυψέλη, θερμοθάλαμος, αγωγός κυκλοφορίας θερμού αέρα και συρτάρι συλλογής ακάρεων - αποτελεί ένα κλειστό κύκλωμα αέρα, εκτός του ελάχιστου και ελεγχόμενου αέρα που βγαίνει από την τρύπα διαφυγής που βρίσκεται στον αγωγό κυκλοφορίας και μπαίνει από την τρύπα εισαγωγής που βρίσκεται στο συρτάρι συλλογής.

Θέτοντας σε λειτουργία τον θερμοθάλαμο, ο αέρας που υπάρχει μέσα στο σύστημα αρχίζει να θερμαίνεται βαθμιαία και με την βοήθεια του κυκλοφορητή ανακυκλώνεται περνώντας από θερμοθάλαμο- αγωγό - συρτάρι - διάκενα των κηρηθρών της κυψέλης και πάλι θερμοθάλαμο. Η συσκευή λειτουργεί και ελέγχεται από ηλεκτρονικά όργανα, ούτως ώστε όταν ο αέρας φθάσει στην επιθυμητή για την αντιμετώπιση  θερμοκρασία , παραμένει σταθερή για όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει και ύστερα μόνη της σταματάει την όλη λειτουργία.

 

Οδηγίες:

 

Τμήματα
 1. Θερμοθάλαμος

 2. Αγωγός αέρα

 3. Συρτάρι συλλογής

 4. Βάση κυψέλης - σήτα

 5. Εμβρυοθάλαμος

 6. Σήτα

 

Προυποθέσεις:

Για να μπορέσετε να εφαρμόσετε την μέθοδο στα μελίσσια σας, ακριβώς όπως έχει δοκιμαστεί και περιγράφεται , θα πρέπει:

*Να έχετε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220-230V η γεννήτρια.

*Η βάση της κυψέλης να είναι με σήτα σε ολόκληρο τον πάτο της και να έχει ειδική εγκοπή όπου προσαρμόζεται το συρτάρι συλλογής ακάρεων.

*Να έχετε τοποθετήσει μελισσοστεγανή σήτα στο πάνω μέρος της κυψέλης π.χ. σήτα μεταφοράς.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εφαρμογή της μεθόδου σε κυψέλη με βάση χωρίς σήτα και συρτάρι έχει δοκιμαστεί μόνο μία φορά σε πειραματικές εφαρμογές. Τα αποτελέσματα ήταν αρκετά ικανοποιητικά, αλλά πριν προτείνουμε την χρησιμοποίησή της, θα πρέπει να την δοκιμάσουμε και στην πράξη. Έχει το μειονέκτημα της δύσκολης απομάκρυνσης των βαρρόα που πέφτουν τις επόμενες μέρες, χωρίς αναγκαστικά να είναι νεκρά.
Η περίοδος επεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ακάρεος διαφέρει από τόπο σε τόπο. Στο μελισσοκομείο μας, στην Κεφαλονιά, είναι δύο. Μία τον Αύγουστο – Σεπτέμβρη και μία νωρίς τον Γενάρη. Το βασικό κριτήριο επιλογής είναι : μονά μελίσσια, χωρίς η με τον λιγότερο δυνατόν γόνο.

Αρχή λειτουργίας

Για να ξεκινήσετε την συσκευή, κάνετε τα ακόλουθα :

 1. Κλείστε το μελίσσι.
 2. Βγάλτε το καπάκι και στη θέση του τοποθετείστε τον θερμοθάλαμο.
 3. Βάλτε το συρτάρι συλλογής ακάρεων.
 4. Τοποθετείστε και σφίξτε τον αγωγό κυκλοφορίας αέρα.
 5. Πατήστε τον διακόπτη

 

Τώρα έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα αέρα -θερμοθάλαμος, αγωγός κυκλοφορίας θερμού αέρα, συρτάρι συλλογής ακάρεων και κυψέλη- εκτός του ελάχιστου και ελεγχόμενου αέρα που βγαίνει από την τρύπα διαφυγής που βρίσκεται στον αγωγό κυκλοφορίας και μπαίνει από την τρύπα εισαγωγής που βρίσκεται στο συρτάρι συλλογής, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.

Με το ξεκίνημα της λειτουργίας, ο αέρας που υπάρχει μέσα στο σύστημα αρχίζει να θερμαίνεται βαθμιαία και με την βοήθεια του κυκλοφορητή ανακυκλώνεται περνώντας από θερμοθάλαμο- αγωγό - συρτάρι - διάκενα των κηρηθρών της κυψέλης και πάλι θερμοθάλαμο.

 

Σημείωση :

=> Προσέξτε η πίσω πλευρά του θερμοθάλαμου που έχει την έξοδο του κυκλοφορητή να είναι στην πίσω μεριά της κυψέλης και το συρτάρι συλλογής να μην μπει ανάποδα, γιατί τότε η εξοχή που έχει για την κατανομή του αέρα λειτουργεί αρνητικά.

=> Κλείστε το μελίσσι όταν όλες οι μέλισσες βρίσκονται μέσα στην κυψέλη.

=> Κατά την τοποθέτηση του θερμοθαλάμου και του αγωγού κυκλοφορίας προσέξτε τα μονωτικά λάστιχα αέρος να μην αφήνουν κενά, γιατί τότε έχουμε ανεπιθύμητες διαρροές αέρα.

Το εσωτερικό της συσκευής

Την λειτουργία της συσκευής μπορούμε να την παρακολουθούμε, από τον πίνακα που έχει ο θερμοθάλαμος στο εμπρός πάνω μέρος του.

Ο πίνακας αυτός αποτελεί την πρόσοψη της ηλεκτρονικής πλακέτας, η οποία είναι ο λειτουργικός εγκέφαλος της συσκευής.

Η πλακέτα περιέχει όλες τις ρυθμίσεις  θερμοκρασίας, χρόνου, άνοιγμα-κλείσιμο αντιστάσεων, κυκλοφορητή και γενικώς ότι ενέργεια η ρύθμιση χρειάζεται η συσκευή για σωστή λειτουργία.

Στην αρχή της λειτουργίας ανάβουν τα φωτάκια (Led) της αντίστασης και του κυκλοφορητή. Αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση θερμαίνει τον αέρα και ο κυκλοφορητής τον ανακυκλώνει. Όταν η θερμοκρασία του αέρα φτάσει για πρώτη φορά στον βαθμό που έχουμε ρυθμίσει (δείτε παρακάτω: επιλογή αντιμετώπισης), αρχίζει να αναβοσβήνει το φωτάκι χρονομέτρησης.

Η συσκευή θα κρατήσει σταθερή την θερμοκρασία ανοίγοντας η κλείνοντας την αντίσταση, για όσο χρόνο έχουμε ρυθμίσει (δείτε : επιλογή αντιμετώπισης), και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα τα κλείσει όλα μόνη της, ειδοποιώντας μας με ηχητικό σήμα.

 

Το ηχητικό σήμα της συσκευής, ένα χαρακτηριστικό Beep, μας ειδοποιεί ότι η διαδικασία ολοκληρώθηκε.

Κλείνουμε τον διακόπτη του θερμοθάλαμου, βγάζουμε τον αγωγό κυκλοφορίας και επαναλαμβάνουμε τις ενέργειες της την θεραπεία  στο επόμενο μελίσσι που έχουμε ετοιμάσει με συρτάρι συλλογής ακάρεων. Για τον λόγο αυτόν, είναι χρήσιμο τα συρτάρια να είναι περισσότερα των συσκευών τουλάχιστον κατά ένα – όσο περισσότερα τόσο καλύτερα.

Από το μελίσσι που ολοκληρώσαμε την θεραπεία, βγάζουμε το συρτάρι συλλογής και καταμετρούμε τα ακάρεα. Τα αποτελέσματα τα καταχωρούμε, ώστε να μπορούμε να βλέπουμε την πορεία της θεραπείας γενικά στο μελισσοκομείο σε σχέση με την ικανοποιητική αντιμετώπιση του varroa, αλλά και την διαχρονική πορεία κάθε μελισσιού – βασίλισσας, ώστε να επιλέγουμε την ανθεκτικότερη στο άκαρι για παραγωγή νέων βασιλισσών.

Το πάνελ ελέγχου

Η μέχρι τώρα εμπειρία μας, αλλά και πειραματικές εφαρμογές ιδιωτών και πανεπιστημιακών, μας οδήγησε να κατασκευάσουμε τρεις διαφορετικά ρυθμισμένες πλακέτες. Ο κάθε μελισσοκόμος, ανάλογα με την μελισσοκομική του πρακτική, μπορεί να επιλέξει τον τρόπο αντιμετώπισης σε σχέση με τον χρόνο και την θερμοκρασία.

Πίνακας 1: Μοντέλα συσκευής

ΜΟΝΤΕΛΟ THERMOVAR

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΟΠΛΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟΥ

ST-1013

48,5 o C

13 λεπτά

30-40 λεπτά

ST-1006

42,0 o C

360 λεπτά

20-25 λεπτά

ST-1008

42,0 o C

480 λεπτά

20-25 λεπτά

 

Πίνακας 2: Αποτελεσματικότητα των διαφορετικών μοντέλων

ΜΟΝΤΕΛΟ THERMOVAR

ΒΑΡΡΟΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΝΕΚΡΑ ΒΑΡΡΟΑ
ΣΤΟΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΓΟΝΟ

ST-1013

60-70 %

0 – 5 %

ST-1006

75-80 % *

93 % *

ST-1008

80-85 % *

100 % *

*  Πηγή : εργαστήριο Μελισσοκομίας Α.Π.Θ.

Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Σημείωση

 • Σε κανένα από τα μοντέλα, κατά την επανειλημμένη εφαρμογή τους, δεν παρατηρήθηκε θνησιμότητα μελισσών, απώλεια βασίλισσας η επιθετικότητα σμήνους.

 • Στα μοντέλα ST-1006 και ST-1008 παρατηρήθηκε μερική απώλεια στον γόνο.

 • Τα μοντέλα ST-1006 και ST-1008 δημιουργήθηκαν το 2006, μετά τα αποτελέσματα από τις πειραματικές εφαρμογές της συσκευής στο Εργαστήριο Μελισσοκομίας του Α.Π.Θ. με υπεύθυνο καθηγητή τον Δρ. Α. Θρασυβούλου

 • Από τα βαρρόα που έπεσαν από τις ακμαίες μέλισσες μετά από κάθε εφαρμογή της θεραπείας, ένα μεγάλο ποσοστό δεν είναι νεκρά αλλά αναίσθητα. Κρίνεται σκόπιμο να απομακρύνονται. Γι’ αυτό τον λόγο η χρησιμοποίηση βάσης με σήτα σε ολόκληρο τον πάτο και το συρτάρι συλλογής ακάρεων κρίνονται απαραίτητα για την σωστή εφαρμογή της μεθόδου. Η εφαρμογή της μεθόδου σε κλασσική κυψέλη (Standard), με πάτο χωρίς σήτα και συρτάρι, έχει αυτό το μειονέκτημα και εκτός των άλλων δεν προτείνεται, γιατί δεν έχει προς το παρόν δοκιμαστεί.

 • Ένας ικανοποιητικός αριθμός ακάρεων συνεχίζει να πέφτει και τις επόμενες 3-4 μέρες αμέσως μετά την εφαρμογή
 • Τελική επισκόπηση

Για Μελισσοκόμους - Εχθροί - Ασθένειες

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 302 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης