Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Σάββατο, Απρίλιος 04, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Αρχάριος Μελισσοκόμος Έχει και η υπομονή τα όρια της... Νόμιμη απόκτηση μελισσιών

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 5 Votes )

ΓραφειοκρατίαΚαθημερινά λαμβάνω μηνύματα απο αναγνώστες οτι αντιμετωπίζουν μια εξωφρενική κατάσταση μέσα στο γραφειοκρατικό σύστημα της Ελλάδας σε ότι αφορά τη νόμιμη απόκτηση μελισσιών και την διαδικασία εγγραφής τους στα μητρώα των μελισσοκόμων. Ας ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα λοιπόν γιατί φαίνεται οτι το παρα-κράτος μας καλά κρατεί και κυβερνάει την ελληνική περιφέρεια με αυτο-νομία και τροποποιημένες υπουργικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις δικές τους ιδιοτροπίες και συμφέροντα.

Αρχικά παραθέτω την υπουργική απόφαση του 2001 που υπέγραψε ο Υπουργός Γεωργίας Γ.Ανωμερίτης, με αριθμό 570910/1415/2001, ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001

 

Καθιέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

ΑΠΟΦΑΣΗ

570910/1415/2001, ΦΕΚ/Β/642/28-5-2001

Άρθρο 1

       Θεσπίζεται Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων της χώρας και Ατομικό Μελισσοκομικό Βιβλιάριο των κατεχόντων μελισσοσμήνη με σκοπό:

Ø  Την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων της χώρας.

Ø  Την εξυπηρέτηση προγραμμάτων βελτίωσης και ανάπτυξης του κλάδου της μελισσοκομίας,

Ø  Την παρακολούθηση των προγραμμάτων για την βελτίωση και ανάπτυξη της μελισσοκομίας.

Ø  Την παρακολούθηση της εμπορίας και διακίνησης μελισσοσμηνών και προϊόντων μελισσοκομίας. ­

Ø  Την καθιέρωση ενιαίου συστήματος καταγραφής των μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων από τις Κτηνιατρικές και Γεωργικές Υπηρεσίες της χώρας,

Άρθρο 2: Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων

Το Μητρώο Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων είναι ειδικό βιβλίο, σύμφωνα με το Υπόδ.1 της παρούσας Απόφασης, κατάλληλα γραμμογραφημένο και αριθμημένο που θεωρείται και τηρείται σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, ομοιόμορφο για όλη τη χώρα. Σε αντιστοιχία με την καταχώρηση σε αυτό θα εκδίδεται το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο κάθε μελισσοκόμου, σύμφωνα με το Υπόδ. 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, (Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) θα έχει έναν κωδικό αριθμό σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα Απόφαση Πίνακα 1 και ο οποίος θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο βιβλιάριο του μελισσοκόμου, καθώς και σε όλες του τις κυψέλες.

Το Μητρώο μπορεί να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

Άρθρο 3: Μελισσοκομικό βιβλιάριο

Το Μελισσοκομικά Βιβλιάριο είναι ειδικά έντυπο διαστάσεων 10χ14 εκ., χρώματος μελί, αποτελείται από 10 φύλλα συμπεριλαμβανομένων και των δύο εξωτερικών. Τα στοιχεία που φέρει σε όλα του τα φύλλα είναι αυτά που φαίνονται στο συνημμένο Υπόδ. 2, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο είναι υποχρεωτικό για όλους όσους έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον δέκα (10) μελισσοσμήνη (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου κλπ). Το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο αποτελεί πλήρη απόδειξη των στοιχείων που αναφέρει.           

Οι κάτοχοι Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου, είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν σε καλή κατάσταση και να το επιδεικνύουν στα κρατικά όργανα όποτε τους ζητηθεί.

Την αρμοδιότητα και ευθύνη για την έκδοση του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου έχουν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης)

       Ο τύπος του παραπάνω βιβλιαρίου είναι ομοιόμορφος για όλη την χώρα και χορηγείται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους, μετά την θεώρησή του από τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης.          

Άρθρο 4 : Διαδικασία έκδοσης μελισσοκομικού βιβλιαρίου

        Για την έκδοση μελισσοκομικού βιβλιαρίου καθιερώνεται η ακόλουθη διαδικασία:

      Ο ενδιαφερόμενος κάτοχος των μελισσοσμηνών πρέπει να υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του τόπου της μονίμου κατοικίας του:

v  Αίτηση - δήλωση σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδ. 3 της παρούσας απόφασης εις διπλούν

v  Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

v  Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

v  Αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης των μελισσοσμηνών

v  Βεβαίωση περί κατοχής των μελισσοσμηνών από Μελισσοκομικό Σύλλογο ή εφόσον δεν υπάρχει από Αγροτικό Σύλλογο της περιοχής της μόνιμης κατοικίας του.

      Μετά την έγκριση της αίτησης από τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης γίνεται προσωρινή καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο - μητρώο που τηρείται στην κάθε Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης και δίδεται στον αιτούντα ο κωδικός αριθμός του.

Ακολουθεί η σήμανση με πυροσφραγίδα, από τον κατέχοντα τα μελισσοσμήνη όλων των κυψελών του με τον κωδικό αριθμό που του έχει δοθεί, βάσει της προσωρινής καταχώρησης και των οδηγιών της οικείας Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μέσα σε διάστημα 30 ημερών από την προσωρινή καταγραφή γίνεται επιτόπιος έλεγχος από την Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, της ακρίβειας των αναγραφομένων στην αίτηση στοιχείων και της σήμανσης των κυψελών. Σε περίπτωση που τα μελισσοσμήνη έχουν μετακινηθεί σε περιοχή ευθύνης άλλης Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ο έλεγχος γίνεται από την -τελευταία ύστερα από σχετική αλληλογραφία μεταξύ τους.

Ο υπάλληλος της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (Γεωπόνος ή Τεχνολόγος Γεωπονίας) της περιοχής που βρίσκονται οι κυψέλες του ενδιαφερομένου συντάσσει βεβαίωση επιτόπιου ελέγχου (Υπόδ. 5) την οποία συνυπογράφει και ο ενδιαφερόμενος μελισσοκόμος, καταγράφοντας και τυχόν αντιρρήσεις του. Σε περίπτωση άρνησης συνυπογραφής δεν χορηγείται μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Μετά τον έλεγχο η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης εισηγείται την έκδοση Απόφασης του Νομάρχη για έγκριση χορήγησης Μελ/κού Βιβλιαρίου. Στην έγκριση αναγράφεται ο ΚΑ του μελισσοκόμου, ο αριθμός των μελισσοσμηνών του και η διάρκεια ισχύος του μελισσοκομικού βιβλιαρίου. Στη συνέχεια γίνεται οριστική καταχώρηση και καταγραφή των στοιχείων του κατέχοντος τα μελισσοσμήνη στο ειδικό βιβλίο - μητρώο και του παραδίδεται το μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο.

Ο κωδικός αριθμός κάθε μελισσοκόμου αποτελείται:

1. Από τα λατινικά γράμματα ΕL

2. Ακολουθεί ο κωδικός του νομού σύμφωνα με την 24197/Γ 3812 /1984 Απόφαση ΥΠΕΘΟ & ΕΣΩΤ. περί κωδικοποίησης των Νομών, συνημμένος Πίνακας 1.

3. Από τον αύξοντα αριθμό καταχώρησης του μελισσοκόμου στο Μητρώο.

Τα ανωτέρω στοιχεία θα αναγράφονται υποχρεωτικά με πυροσφράγιση στο εμπρόσθιο μέρος, άνω της εισόδου των μελισσών όλων των εμβρυοθαλάμων, μαζί με τον αύξοντα αριθμό της κυψέλης.

      Ο κατέχων τα μελισσοσμήνη θα μπορεί να γράψει και σε όποιο άλλο σημείο των πλαισιοκυψελών του θέλει τον κωδικό αριθμό του.

      Σε περίπτωση αγοραπωλησίας μελισσοσμηνών με τις κυψέλες, η παλαιά πυροσφράγιση διατηρείται στην κυψέλη και επιπλέον αναγράφεται και ο κωδικός αριθμός του κατόχου.

Το μελισσοκομικό βιβλιάριο θα έχει ισχύ για δυο χρόνια από της εκδόσεώς του ή τελευταίας μεταβολής του. Μετά τη λήξη της διετίας για να έχουν ισχύ τα βιβλιάρια πρέπει να προσκομίζονται στην αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης για θεώρηση με αίτηση του ενδιαφερομένου. Με τα στοιχεία της θεώρησης θα ενημερώνεται και το μητρώο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άρθρο 5: Ενημέρωση Μητρώου Μελισσοκομικών Εκμεταλλεύσεων και Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου

Κάθε μεταβολή του αριθμού των μελισσοσμηνών μεγαλύτερη ή ίση με το 10% των υπαρχόντων μελισσοσμηνών και για αριθμό μελισσοσμηνών τουλάχιστο 10 πρέπει να δηλώνεται, εντός 15 ημερών από την μεταβολή, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που ανήκει η Μελισσοκομική Εκμετάλλευση του ενδιαφερόμενου μελισσοκόμου. Για τη μεταβολή υποβάλλονται και σχετικά παραστατικά (Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86) και ενημερώνεται τόσο το Μητρώο όσο και το Μελισσοκομικό Βιβλιάριο του ενδιαφερόμενου.

Άρθρο 6: Γενικές διατάξεις

1. Σε περίπτωση απώλειας του Μελισσοκομικού βιβλιαρίου από τον μελισσοκόμο, εκδίδεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης νέο, με τον ίδιο κωδικό αριθμό, μετά από αίτηση και Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου

2. Σε περίπτωση αλλαγής μόνιμης κατοικίας, ο μελισσοκόμος υποχρεούται στην έκδοση νέου μελισσοκομικού βιβλιαρίου, με νέο κωδικό αριθμό, στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Νέας του κατοικίας, αφού μαζί με την αίτηση για την έκδοση του νέου βιβλιαρίου προσκομίσει και βεβαίωση ότι κατέθεσε ήδη το υπάρχον μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης που το είχε εκδώσει. Η τελευταία τον διαγράφει από το μητρώο που τηρεί.

3. Στην περίπτωση μεταβίβασης ή πώλησης ολόκληρης της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης ο παρέχων ή πωλών μελισσοσμήνη καταθέτει, μετά από αίτησή του, το μελισσοκομικό του βιβλιάριο, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης που το είχε εκδώσει, και διαγράφεται από το μητρώο μελισσοκόμων που τηρείται από αυτήν, και του χορηγείται σχετική βεβαίωση. Ο αποκτών ή αγοράζων τη μελισσοκομική εκμετάλλευση υποβάλλει και την βεβαίωση αυτή ως παραστατικό σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

4. Από 1-6-2001 έως 1-6-2003 όλοι οι μελισσοκόμοι που κατέχουν μελισσοκομικά βιβλιάρια παλαιού τύπου υποχρεούνται να τα αντικαταστήσουν με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Απόφαση όπως και να τροποποιήσουν τους κωδικούς αριθμούς των μελισσοκομικών τους εκμεταλλεύσεων.

5. Με την παρούσα Απόφαση και από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει το θέμα της έκδοσης του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου.

6. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Γ. ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

 Επιστρέφω τώρα σε αποσπάσματα του κειμένου που έχω μαρκάρει με χρώμα ώστε να εξηγήσουμε ορισμένα πράγματα για τους φοβισμένους και τους ανενημέρωτους.

  1. Ποιοι μπορούν να βγάλουν μελισσοκομικό βιβλιάριο; ΌΛΟΙ όσοι κατέχουν έστω και ένα μελίσσι. Δεν δικαιούται κανείς να σου αρνηθεί το μελισσοκομικό βιβλιάριο επειδή έχεις λιγότερα απο 10 μελίσσια. Η νομοθεσία αναγράφει κάτι διαφορετικό απο αυτό που συμφέρει ορισμένους να ισχυρίζονται. Η νομοθεσία υποχρεώνει όσους απέκτησαν 11 μελίσσια να βγάλουν βιβλιάριο με το ζόρι, δεν αρνείται σε κάποιον με 5 μελίσσια να βγάλει βιβλιάριο. Οτιδήποτε αντίθετο δεν καταγράφεται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Συνεπώς όλοι όσοι έχουν έστω και 1 μελίσσι, ανεξαρτήτως δυναμικότητας (3-103 πλαίσια πληθυσμού) έχουν δυνατότητα να εγγραφούν στο μελισσοκομικό μητρώο
  2. Τι κοστίζει η έκδοση του μελισσοκομικού βιβλιαρίου; ΤΙΠΟΤΑ! Όπως περιγράφει και η νομοθεσία το βιβλιάριο χορηγείται δωρεάν απο το κράτος. Αν σας ζητήσουν να πληρώσετε κάτι σαν έξοδα της διαδικασίας, μην τα πληρώσετε αν δεν σας επιδείξουν σχετική νομοθετική ρύθμιση.
  3. Ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία απόκτησης μελισσοσμηνών; Τιμολόγιο αγοράς ή πώλησης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86. Ο πωλητής των μελισσιών μπορεί να εκδόσει τιμολόγιο πώλησης προς τον αγοραστή. Σε περίπτωση που μιλάμε για νόμιμο ερασιτέχνη μελισσοκόμο, αρκεί η υπεύθυνη δήλωση που αναγράφει οτι "εγώ ο ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ με αριθμό μελισσοκομικου βιβλιαρίου ΨΨΨΨΨΨΨ μεταβιβάζω/χαρίζω/πουλώ στον ΥΥΥΥΥΥΥΥΥ κάτοικο ΖΖΖΖΖ τον αριθμό των N μελισσοσμηνών." Επίσης πρέπει είναι να υπάρχει μαζί και η φωτοτυπία του μελισσοκομικού βιβλιαρίου του πωλητή.
  4. Ποια θεωρούνται μελίσσια; Μελίσσι θεωρείται το σύνολο κυψέλης-εντόμων, με δεδομένη την ύπαρξη βασίλισσας και πληθυσμού που αντιστοιχεί σε δύο (2) τουλάχιστον πλαίσια της κυψέλης. Ο αριθμός δύο αν και δεν περιγράφεται κάπου νομοθετικά, είναι ένας γενικά αποδεκτός αριθμός για τη βιωσιμότητα ενός μελισσοσμήνους. Δηλαδή αν όντως το μελίσσι δεν έχει πληθυσμό αρκετό ώστε να καλύψει δύο πλαίσια, τότε ο υπάλληλος-ελεγκτής μπορεί να αρνηθεί να σας το μετρήσει ως "μελισσοσμήνος". Οτιδήποτε άλλο σας πουν είναι απλά απαράδεκτο. Επειδή κάπου ακούστηκε για "7 πλαίσια πληθυσμού και άνω" να υπενθυμίσω στους υπαλλήλους που το ισχυρίστηκαν αυτό οτι η πλειοψηφία των μελισσιών το χειμώνα επιβιώνει με λιγότερο πληθυσμό. Δηλαδή όσοι βγάζουν το χειμώνα με μικρά μελίσσια, παύουν να είναι μελισσοκόμοι για 2 μήνες;;
  5. Η σήμανση με πυροσφραγίδα μετά την εγκατάσταση του σμήνους μέσα της, είναι αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη. Καλό θα είναι να γίνει κάποια ρύθμιση ώστε η κυψέλη να σφραγίζεται πριν απο την απόκτηση των μελισσοσμηνών.
  6. Κατα τη μεταβίβαση μελισσοσμηνών μαζι με τις κυψέλες τους, είναι αποδεκτό να υπάρχουν ταυτόχρονα  δύο αριθμοί πάνω στην κυψέλη. Το τονίζω γιατί ορισμένοι υποστήριξαν οτι αυτό απαγορεύεται και ζήτησαν απο τους νέους μελισσοκόμους να έχουν "καθαρές" κυψέλες, χωρίς ύπαρξη παλαιών πυροσφραγίδων.
  7. Η ενημέρωση του βιβλιαρίου θα πρέπει να γίνεται αν σημειωθεί αύξηση των μελισσιών σε ποσοστό άνω του 10% του υπάρχοντος αριθμού. Δηλαδή κάποιος που είχε 200 μελίσσια δηλωμένα και τα έκανε 219 δεν είναι υποχρεωμένος να το δηλώσει κάπου. Επίσης είναι απόλυτα λογικό κάποιος που κόβει παραφυάδες για να τις πουλήσει, να μην τρέχει κάθε βδομάδα στη διεύθυνση να ανεβοκατεβάζει τους αριθμούς. Η καταμέτρηση αυτή αφορά το σταθερό, όσο αυτός μπορεί να υπάρξει, αριθμό μελισσιών. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να είναι απόλυτα νόμιμος, πρέπει μόλις φτιάξει παραφυάδες να ενημερώσει τη διεύθυνση οτι έφτιαξε πχ 30 παραφυάδες τις οποίες προτίθεται να πουλήσει σε 20 μέρες. Απο τη διευθυνση, αν είναι λογικοί θα του πουν οτι εφόσον δε θα γίνει μόνιμη αύξηση των κυψελών, δε χρειάζεται να ενημερώσουν το βιβλιάριο του. Άλλωστε και γι'αυτούς επιπλέον κόπος είναι.
  8. Σε περίπτωση που πουλήσεις όλα τα μελίσσια σου, τότε διαγράφεσαι απο το μητρώο και χάνεις το μελισσοκομικό κωδικό σου. Αν κρατήσεις έστω και 5 μελίσσια για το σπίτι σου, εξακολουθείς να είσαι μελισσοκόμος και δεν χάνεις κανένα απο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είχες.

Συνεπώς, για κάθε υπάλληλο που θα αρνηθεί να σας δώσει βιβλιάριο, επειδή είχατε λιγότερα απο 10 μελίσσια, για κάθε υπάλληλο που θα σας πει οτι "οι παραφυάδες δεν είναι μελίσσια" ή ότι "κάτω απο 10 πλαίσια δεν είναι μελίσσι", τρίψτε του στη μούρη τη νομοθεσία και καταγράψτε τα στοιχεία του. Αν σας ζητηθούν αποδεικτικά απόκτησης προσκομίστε του την υπεύθυνη δήλωση.

 

Κάτι τελευταίο: Δεν χαρίζουμε ποτέ και σε κανέναν υπεύθυνες δηλώσεις "ανεύθυνα". Αφενός ρισκάρουμε να νομιμοποιήσουμε κλεμμένα μελίσσια και αφετέρου στερούμε απο πολλούς άλλους να αποκτήσουν μελίσσια με τη χρήση της υπεύθυνης δήλωσης δια της νόμιμης οδού.

Σχόλια  

 
+3 #1 Dionysis 17-06-2012 12:52
:-) bravo poli kali doulia,, alla se pia ypiresia apefthinomaste gia tin ekdosi vivliariou;;;
Euxaristo
 
 
0 #2 Stilianos Makrigiannis 05-09-2012 11:10
Gia pion logo xreiazete na ekdosw vivliario ? Ean dene xw eimai paranomos ? Euxaristo :)
 

Για Μελισσοκόμους - Μελισσοκομία για Αρχάριους

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 274 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης