Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Σάββατο, Απρίλιος 04, 2020
Text Size

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 8 Votes )

8άρα κυψέληΠολύς λόγος έγινε για την κυψέλη 8 πλαισίων στην οποία αναφέρθηκε διεξοδικά στις "εξαγωνίες", πριν από καιρό ο αγαπητός Θανάσης Μπίκος και στη συνέχεια άλλοι μελισσοκόμοι, καταθέτοντας ο καθένας τις απόψεις του.
Δεν θα έδινα συνέχεια σ' αυτή τη συζήτηση, αν δεν είχα ερωτηθεί, πρόσφατα από φίλους μελισσοκόμους, αν αξίζει τον κόπο να μπουν στο έξοδο και να αντικαταστήσουν τις δεκάρες κυψέλες τους με τις προτεινόμενες οκτάρες. Χωρίς να αμφισβητώ τις εμπειρίες και τα επιχειρήματα του φίλου Θανάση και των αγαπητών μελισσοκόμων που χρησιμοποιούν την οχτάρα κυψέλη, θέλω να προσθέσω και τη δική μου άποψη για να την έχουν υπ' όψη τους όσοι σκέπτονται να ξοδέψουν λίγα ή πολλά χρήματα για να αντικαταστήσουν τις κυψέλες τους.


Η επένδυση χρημάτων για τον εκσυγχρονισμός του υλικού είναι πρωταρχικός κανόνας σε κάθε υγιή επιχείρηση. Η επένδυση όμως και ο εκσυγχρονισμός είναι συνδεδεμένα άμεσα με το κόστος της επένδυσης, το χρόνο απόσβεσης και το προσδοκώμενο κέρδος. Πολύ σωστά ο αγαπητός Μ. Ευαγγελόπουλος αναφέρει ότι το κόστος της αντικατάστασης είναι πολύ υψηλό για να το αντέξει η ελληνική μελισσοκομία. Εγώ θέλω να προσθέσω σ' αυτά και κάτι παραπάνω. Στις δύσκολες ημέρες που περνά ο Έλληνας μελισσοκόμος, δεν έχει δυνατότητα για επενδύσεις, που δεν είναι απόλυτα αναγκαίες. Σε μια επιχείρηση που κανένας δεν μπορεί να μας βεβαιώσει πόσο θα αντέξει ακόμη, δεν ξοδεύονται χρήματα ακόμη και όταν έχουμε τη βεβαιότητα ότι θα αυξηθούν οι αποδόσεις. Πέρα όμως από την προσωπική μου άποψη θα ήθελα να προσθέσω και ορισμένα σχόλια που στηρίζονται σε βασικούς κανόνες της μελισσοκομίας.

 


1. Απαραίτητες προϋποθέσεις για να είναι παραγωγικό ένα μελίσσι είναι:

  • α) Νέα και παραγωγική βασίλισσα που υποστηρίζεται από μεγάλο αριθμό εργατριών ειδικότερα την περίοδο της ανάπτυξης,
  • β) συνεχής παρουσία μεγάλων ποσοτήτων αποθηκευμένων τροφών, γύρης και μελιού,
  • γ) άφθονος χώρος στη γονοφωλιά για την απρόσκοπτη ωοτοκία της βασίλισσας αλλά και την αποθήκευση των αναγκαίων για τη διατροφή του μελισσιού
  • τροφών
  • δ) πρόσθετος χώρος για την αποθήκευση του μελιού την περίοδο της μελιτοσυλλογής.

 

2. Η καθ' αυτό κατοικία του μελισσιού είναι οι κηρήθρες. Η κυψέλη είναι ο στεγασμένος χώρος που προστατεύει τις κηρήθρες από τη βροχή τον ήλιο τον αέρα αλλά και τους εχθρούς του μελισσιού. Το μελίσσι χτίζει κηρήθρες σε αριθμό και έκταση ανάλογα με τις ανάγκες του και ανάλογα με τον προσφερόμενο χώρο. Ο σωστός μελισσοκόμος πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει στα μελίσσια του τον κατάλληλο χώρο. Κάθε μέγεθος ή τύπος κυψέλης που έχει τη δυνατότητα αύξησης και μείωσης του χώρου της, δίνει τη δυνατότητα στο μελισσοκόμο να επιτυγχάνει τις μεγαλύτερες σοδιές. Αρκεί να έχει στη διάθεση του αρκετά και κατάλληλα πατώματα, ώστε να δίνει στο μελίσσι το χώρο που αυτό κάθε φορά χρειάζεται. Ασφαλώς το ομοιόμορφο υλικό είναι αυτό που διευκολύνει περισσότερο την εργασία του.


3. Είναι γνωστό ότι περισσότερα από ένα πατώ-ματα χρησιμοποιούνται για την εκτροφή του γόνου όταν το μελίσσι βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και ακόμη ότι η βασίλισσα ανεβαίνει και γεννά στα επάνω πατώματα. (Είναι λάθος να ονομάζουμε γονοφωλιά το πάτωμα που είναι τοποθετημένο πάνω στον πάτο της κυψέλης). Η ωοτοκία της βασίλισσας ελάχιστα επηρεάζεται σε γονοφωλιά εγκατεστημένη σε δύο πατώματα καθώς και την παρουσία κηρήθρων διαφορετικού μεγέθους (χρησιμοποίηση μικρών και μεγάλων πατωμάτων). Μόνο που είναι αναγκαίο οι κηρήθρες να είναι καθαρές και γεμάτες μόνο με εργατικά κελιά από άκρη σε άκρη.

Από πειραματισμούς που έγιναν στο εργαστήριο μελισσοκομίας στο Madison του Wisconsin, διαπιστώθηκε ότι η εκτροφή του γόνου δεν επηρεάζεται από το βάθος της κηρήθρας, με άλλα λόγια από το μεγάλο ή μικρό πλαίσιο. Επηρεάζεται αντίθετα από την έκταση που έχει η βασίλισσα στη διάθεση της για να γεννήσει, τη θέση της στη γονοφωλιά και την ικανότητα της για πολυτοκία. Δεν είναι τόσο σημαντικό το αν η κυψέλη είναι των 8 ή των δέκα πλαισίων όσο σημαντικό να υπάρχει στο μελίσσι ο κατάλληλος γι' αυτό χώρος για την εκτροφή του γόνου και ο κατάλληλος χώρος, που θα αποθηκεύσει το μέλι της σοδιάς. Αν ο χώρος είναι λιγότερος από τον απαιτούμενο το μελίσσι καθυστερεί δεν αναπτύσσεται και δεν αποδίδει. Αν ο χώρος είναι περισσότερος δεν δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για σωστό τρύγο, επειδή οι μέλισσες αποθηκεύουν μέλι στα ίδια πλαίσια που εκτρέφεται και γόνος. Εξαιτίας του ξηροθερμικού κλίματος της πατρίδας μας οι περισσότερες μελιτοφορίες είναι μικρής διάρκειας. Τα αδύνατα μελίσσια μας δεν είναι σε θέση να γεμίσουν με μέλι τα πλαίσια στα ισομεγέθη πατώματα και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να τρυγηθούν. Για το λόγο αυτό η κυψέλη των 8 πλαισίων φαίνεται να είναι περισσότερο προσαρμοσμένη στις ελληνικές συνθήκες και να πλεονεκτεί έναντι αυτής των 10.
Αντί της κυψέλης των 8 πλαισίων και το τεράστιο κόστος που απαιτείται να αντικατασταθεί πολύτιμο υλικό, προτείνω τη χρησιμοποίηση εννιά αντί δέκα πλαισίων στη δεκάρα κυψέλη τόσο στους μελιτοθαλάμους που το θεωρώ αναγκαίο, όσο και στη γονοφωλιά καθώς και τη χρήση των μισών πατωμάτων. Τα μισά πατώματα εκτός του ότι είναι ευκολότερα στον κάθε είδους μελισσοκομικό χειρισμό το σημαντικότερο όμως είναι ότι γεμίζουν γρηγορότερα και είναι έτοιμα για τρύγο 10 ημέρες νωρίτερα από τα ισομεγέθη, και στις μικρές μελιτοφορίες είναι μόνο αυτά που γεμίζουν και μπορούν να τρυγηθούν. Το ταχύτερο γέμισμα τους επιτρέπει πιο πρώιμο τρύγο και επιστροφή τους στο μελίσσι για να τα ξαναγεμίσει. Η τοποθέτηση 9 πλαισίων αντί για δέκα επιτρέπει το φούσκωμα των κηρήθρων την αποθήκευση περισσότερου μελιού και εύκολη απολέπιση.
Αλλά και για το ξεχειμώνιασμα το μισό πάτωμα γεμάτο μέλια, αποτελεί εγγύηση για τα δυνατά μελίσσια. Οι 30 πόντοι ύψος επιτρέπουν το σχηματισμό πολύ σωστής μελισσόσφαιρας στη διάρκεια του χειμώνα και γρήγορο ξεκίνημα την άνοιξη. Τα πλεονεκτήματα του μισού πατώματος που έχουν αναφερθεί από σπουδαίους μελετητές της μέλισσας όπως ο Farrar τα αντιλήφθηκαν από πολύ νωρίς οι μελισσοκόμο ι τη ς Χαλκιδικής που το χρησιμοποιούν με επιτυχία εδώ και πολλά χρόνια.


Τελειώνοντας ή θελα να προσθέσω, η κυψέλη ασφαλώς παίζει κάποιο ρόλο στην άσκηση της μελισσοκομίας. Ανάλογα με την ποιότητα της διευκολύνει ή δυσχεραίνει το μελισσοκόμο. Δεν είναι όμως η παρουσία μιας ή δυο κηρήθρων παραπάνω η παρακάτω στην κυψέλη που θα δώσουν την καλή σοδιά. Δεν είναι ούτε το οκτώ ούτε το δέκα που θα δώσουν το μέλι.
Είναι η γνώση του μελισσοκόμου και η αξιοσύνη του, να προσφέρει στο μελίσσι του αυτά που χρειάζεται και την ώρα που τα χρειάζεται για να αναπτυχθεί και να φτάσει στο μέγιστο του την ώρα της μελιτοσοδιάς.
Αυτή είναι το δέκα το καλό και κερδίζει την παρτίδα όποιος την έχει.

 

Βασίλης Λιάκος
Καθηγητής ΑΠΘ

Για Μελισσοκόμους - Μελισσοκομία για Αρχάριους

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 313 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης