Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τρίτη, Ιανουάριος 28, 2020
Text Size
Home Μελισσοκόμος Αρχάριος Μελισσοκόμος Το εγχειρίδιο του μελισσοκόμου

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 11 Votes )

Εγχειρίδιο μελισσοκόμουOι επόπτες μελισσοκομίας του Δικτύου των Μελισσοκομικών Κέντρων, παρουσιάζουν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το εγχειρίδιο αυτό και το αφιερώνουν σε Όλους τους Έλληνες μελισσοκόμους.

Σκοπός του είναι να εφοδιάσει το νέο άλλα και παλαιότερο μελισσοκόμο με μια εποχιακή περιγραφή των ορθών μελισσοκομικών πρακτικών, ώστε αφενός να μεταχειρίζεται το ζωικό του κεφάλαιο και τους φυσικούς πόρους σύμφωνα με τις φίλοπεριβαλλοντικες δεσμεύσεις και τις αρχές της αειφορίας κοι αφετέρου να παράγει ποιοτικά, υγιεινό και ασφαλή μελισσοκομικά προϊόντα, ανταποκρινόμενος προς τις απαιτήσεις και ανησυχίες του σύγχρονου καταναλωτή.

 

 

Η παραγωγή και διάθεση στην αγορά φυσικών αγροτικών προϊόντων αποκτά ιδιαίτερη σημασία στη σημερινή εποχή, αφού δυστυχώς έχει επικρατήσει παγκοσμίως η τάση για κατανάλωση επεξεργασμένων, τυποποιημένων και προμαγειρεμένων τροφών. Στη χώρα μας, αυτή η τάση εκδηλώνεται κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου παρατηρείται σταδιακή απομάκρυνση ενός συνεχώς αυξανόμενου τμήματος του ελληνικού πληθυσμού οπό την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Επιπλέον, τα διατροφικά σκάνδαλα όπως οι διοξίνες στα πουλερικά και η νόσος των τρελών αγελάδων, τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα, ίο σκάνδαλο με την ασπαριάμη (συνθετική γλυκαντική ουσία), τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε διάφορα γεωργικά προϊόντα, έχουν ευαισθητοποιήσει χους πολίτες για την ποιότητα των τροφίμων που καταναλώνουν και τον τρόπο που αυτά παράγονται και μεταποιούνται, με αποτέλεσμα να απαιτούν και να επιλέγουν με ολοένα και περισσότερο οργανωμένο τρόπο τρόφιμα τα οποία, θα προάγουν την ψυχική, πνευματική και σωματική υγεία ενώ ταυτόχρονα θα παράγονται με τέτοιες μεθόδους ώστε να συμβάλλουν στην αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και στη διατήρηση της ισορροπίας του περιβάλλοντος.

Η ορθή μεταχείριση των μελισσιών στη διάρκεια του έτους, η κατά το δυνατόν μικρότερη ανθρώπινη επέμβαση κατά τη συλλογή του μελιού και των λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων αλλά και οι συνθήκες διατήρησης τους μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η παραγωγή ποιοτικών μελισσοκομικών προϊόντων.

Το ελληνικό μέλι, το κυριότερο προϊόν της μελισσοκομίας στην Ελλάδα, διακρίνεται διεθνώς για την εξαιρετική ποιότητα του, τη θρεπτική του αξία και τις άριστες οργανοληπτικές του ιδιότητες που οφείλονται κυρίως στην πλούσια μελισσοκομική χλωρίδα της χώρας μας αλλά και στην μεγάλη αφοσίωση του έλληνα μελισσοκόμου σε ένα επάγγελμα ιδιαίτερα απαιτητικό αλλά ταυτόχρονα συναρπαστικό.

Ευχόμαστε ο μελισσοκόμος να βρει στο έντυπο αυτό αρκετά στοιχεία ώστε να παράγει προϊόντα αντάξια της Ελληνικής διατροφικής παράδοσης, αποδεικνύοντας πως γνωρίζει καλά το ρητό του Ιπποκράτη «το φάρμακο σου να είναι η τροφή σου και η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου» όπως και το επίσης πολύ γνωστό γνωμικό των αρχαίων Ελλήνων «νους υγιής εν σώματι υγιεί» το οποίο και αποτυπώνει το επίπεδο της γνώσης που είχαν οι πρόγονοι μας σχετικά με την επίδραση της διατροφής στην σωματική αλλά και την πνευματική υγεία και ισορροπία του ανθρώπου.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Περιλαμβάνει γενικές αρχές ορθής μελισσοκομικής πρακτικής που θα πρέπει να αποτελούν κύριο μέλημα του μελισσοκόμου.

 

I. Επιθεώρηση της κυψέλης

Η επιθεώρηση κυψέλης αποτελεί βασική μελισσοκομική εργασία απαραίτητη για την εξακρίβωση της γενικότερης κατάστασης κάθε μελισσιού.

Με τις επιθεωρήσεις, ανάλογα με τον χρόνο που διαθέτουμε και την εποχή ελέγχουμε:

  • Ι. Την ύπαρξη της βασίλισσας

Η πρώιμη παρατήρηση στην επιθεώρηση αφορά την ύπαρξη της βασίλισσας. Συνήθως ο εντοπισμός της είναι δύσκολος λόγω κάλυψης της από τις μέλισσες. Έτσι η ύπαρξη :ης μπορεί να διαπιστωθεί έμμεσα από την παρουσία αυγών, από την ποιότητα και την ποσότητα του γόνου και την γενική εικόνα του μελισσιού.

Μετά από μακρόχρονη απουσία της βασίλισσας το μελίσσι γίνεται επιθετικό, θορυβώδες και αποδιοργανώνεται. Επίσης αρχίζουν και παρουσιάζονται ωοτόκες εργάτριες (ύπαρξη μόνο κηφηνογόνου, ύπαρξη άνω του ενός αυγού σε κάθε κελί).

Ο γόνος είναι ο καθρέπτης της ποιότητας της βασίλισσας και της υγιεινής κατάστασης του μελισσιού. θα πρέπει να είναι συμπαγής, ομοιόμορφος χωρίς ίχνη ασθενειών όπως σηψιγονίες, ασκοσφαίρωση κ.λ.π.

  • 2, Τον πληθυσμό

Ανάλογα με τον πληθυσμό του σμήνους και την εποχή του χρόνου, συνενώνουμε αδύνατα μελίσσια και προσθέτουμε ή αφαιρούμε πλαίσια

Επιπλέον αξιολογώντας την δυναμικότητα των μελισσιών μας προγραμματίζουμε τις μετακινήσεις μας και τις μελιτοφορίες που θα εκμεταλλευτούμε.

  • 3. Την παρουσία εχθρών και ασθενειών

Ελέγχουμε την υγιεινή κατάσταση του μελισσοσμήνους όπως: έλεγχος για βαρρόα και λοιπές ασθένειες, ύπαρξη ανησυχητικών συμπτωμάτων ( νεκρές μέλισσες, περιττώ­ματα κλπ).

  • 4. Την επάρκεια τροφών

Ελέγχουμε εάν οι ποσότητες μελιού και γύρης είναι επαρκείς ανάλογα και με την ε­ποχή που διανύουμε.

 

II. Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών των μελισσών

Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή υγειονο­μικών μέτρων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόληψη των ασθενειών και την α­ντιμετώπιση των εχθρών. Δεδομένου ότι ό­πως γνωρίζει ο κάθε μελισσοκόμος, τα α­δύνατα και κουρασμένα μελίσσια δεν μπο­ρούν να αντισταθούν σε εχθρούς και ασθέ­νειες, μεριμνούμε ώστε:

  • να έχουμε δυνατά μελίσσια σε όλη τη διάρκεια του έτους.
  • να έχουν άφθονη τροφή είτε με τις κα­τάλληλες μετακινήσεις είτε με τροφοδοσία αν δεν υπάρχει ανθοφορία.
  • να αντικαθιστούμε τακτικά τις παλιές μαύρες κηρήθρες, και να απολυμαίνουμε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με το φλόγιστρο το εσωτερικό των θαλάμων ή ορό­φων ώστε να μειώνουμε το μικροβιακό και παρασιτικό φορτίο, αλλά και να απομακρύ­νονται τυχόν κατάλοιπα παρασιτοκτόνων.
  • να αερίζονται οι κυψέλες καλά, να πα­ραμένουν στεγνές και να μην κρατούν νερά λόγω κακής κλίσης. Αποφεύγουμε την εγκατάσταση τους σε τοποθεσίες που εκ πείρας ξέρουμε ότι ευνοούν την εκδήλωση ορισμένων ασθενειών (νοζεμίαση, ασκοσφαίρωση).
  • να θεραπεύουμε άμεσα τα μελίσσια που εμφανίζουν συμπτώματα οποιασδήποτε μορ­φής και έντασης.
  • να μην αφήνουμε τον πληθυσμό του ακάρεος βαρρόα να αυξηθεί υπερβολικά. Ο έλεγχος του πληθυσμού του βαρρόα είναι α­ναγκαία προϋπόθεση για να έχουμε δυνατά μελίσσια.

 

Πρόληψη δε σημαίνει «προληπτική» χορή­γηση φαρμάκων.

 

Η συνέχεια του άρθρου είναι μόνο για μέλη.

Εγγραφείτε και στη συνέχεια συνδεθείτε για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο.

register

Για Μελισσοκόμους - Μελισσοκομία για Αρχάριους

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 315 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης