Ellinikomeli FacebookEllinikoMeli Channel
Τρίτη, Ιούλιος 14, 2020
Text Size

Εκπαιδεύσεις μελισσοκομίας - 6η χρονιά λειτουργίας


( 2 Votes )

ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Προτεραιότητα σε κάθε δασική πυρκαγιά είναι η ασφάλειά μας. Απαιτείται διαρκής επαγρύπνηση και αναθεώρηση των συνθηκών κατά την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών. Η καλή επικοινωνία και η ομαδική εργασία είναι απαραίτητα στοιχεία για ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Να θυμάστε πάντα ότι καλό είναι να ρισκάρετε …
• πολύ για να σώσετε μια ζωή,
• καθόλου χωρίς σοβαρό λόγο.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Κάθε δασική πυρκαγιά απαιτεί την διαμόρφωση διαφορετικής τακτικής, αναλόγως με τις συνθήκες για την ασφαλή και αποτελεσματική αντιμετώπισή της. Μπορούμε όμως να κατηγοριοποιήσουμε τις στρατηγικές σε 2 διαφορετικές προσεγγίσεις:


  • ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Χρησιμοποιούνται όταν οι διαθέσιμοι πόροι (εξοπλισμός, προσωπικό) και οι συνθήκες επιτρέπουν τον περιορισμό και την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αναλόγως με τις συνθήκες μπορεί να εφαρμοστεί άμεση, παράλληλη ή έμμεση προσβολή της πυρκαγιάς.

  • ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Χρησιμοποιούνται όταν δεν υπάρχουν οι απαραίτητοι πόροι για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς ή / και οι συνθήκες της πυρκαγιάς είναι ακραίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι προσπάθειες πρέπει να επικεντρωθούν στην εξασφάλιση ανθρώπινων ζωών ή την προστασία περιουσίας.
Επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν τακτικές επιτήρησης και περιπολίας όταν η πυρκαγιά είναι αμελητέας επικινδυνότητας για τον φυσικό πλούτο, την ανθρώπινη ζωή ή την περιουσία. Π.χ. μια πυρκαγιά σε πουρνάρια πάνω σε μια βραχονησίδα.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ


Άμεση Προσβολή
Η τακτικές αυτές περιλαμβάνουν την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς με νερό ή αφρογόνο υλικό, την ρίψη χώματος, το χτύπημα με πτερά κατάσβεσης ή μεγάλες κλάρες. Εφαρμόζονται συνήθως όταν το ύψος της φλόγας είναι κάτω από 1.5 μέτρα και επιτρέπει στους δασοπυροσβέστες να εργάζονται αρκετά κοντά στη φωτιά με σχετική άνεση.

Μια καλή τακτική είναι η ταυτόχρονη προσβολή από τα δύο πλευρά της πυρκαγιάς
εργαζόμενοι προς την κεφαλή όπως απεικονίζεται στην εικόνα δεξιά.
• Επίσης καλό είναι η προσέγγιση της πυρκαγιάς να διενεργείται από το καμένο διότι έχει συνήθως λίγη βλάστηση, επιτρέποντας τη διάσχιση καθώς και είναι η ασφαλέστερη περιοχή σε περίπτωση που αλλάξει δραστικά φορά ο άνεμος. Επίσης τα καιόμενα υλικά δεν υπερκαλύπτονται από άκαυστα και έχουμε άμεση πρόσβαση χωρίς να σπαταλάμε νερό.
• Απεναντίας, ορισμένες φορές το καμένο έχει αρκετή βλάστηση ή / και αρκετή ένταση ακόμα που το καθιστά επικίνδυνο για τους δασοπυροσβέστες. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να είναι καλύτερο να γίνει η προσέγγιση από το άκαυτο.
Γενικότερα η άμεση προσβολή είναι η αποτελεσματικότερη όσον αφορά τον περιορισμό της καμένης έκτασης αλλά εκθέτει τους πυροσβέστες στη θερμότητα και τον καπνό ενώ ο συντονισμός γίνεται δυσκολότερος. Επίσης δεν προτείνεται η άμεση προσβολή όταν οι φλόγες ξεπερνούν τα 2 μέτρα καθώς και όταν βρίσκονται ζωές ή περιουσία σε κίνδυνο και δεν έχουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πόρους για να τα προστατέψουμε και ταυτόχρονα να προσβάλλουμε την πυρκαγιά.


Παράλληλη Προσβολή

Παράλληλη προσβολή της πυρκαγιάς εννοούμε την πρόβλεψη της συμπεριφοράς της και την εγκατάσταση της γραμμής προσβολής μας μακριά από το μέτωπο της πυρκαγιάς Κάτι τέτοιο επιτρέπει καλύτερη προετοιμασία καθώς και ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας για τους δασοπυροσβέστες. Αναλόγως με την ταχύτητα εξάπλωσης της πυρκαγιάς
επιλέγεται κατάλληλο σημείο μπροστά από αυτή το οποίο έχει χαμηλή και ελαφριά βλάστηση. Αυτό φυσικά δεν είναι δυνατόν όταν η δασική πυρκαγιά πλησιάζει μίξη δασικής και αστικής περιοχής.
Γενικά, η παράλληλη προσβολή χρησιμοποιείται κυρίως για πυρκαγιές που έχουν ύψος φλόγας από 2 – 3 μέτρα. Οι πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην παράλληλη προσβολή είναι η διαβροχή και η κατασκευή αντιπυρικών ζωνών.
Η διαβροχή περιλαμβάνει την αύξηση της υγρασίας γύρω από ένα φυσικό φραγμό για την πυρκαγιά ( αντιπυρική ζώνη ) με σκοπό την επιβράδυνσή της. Η μέθοδος της διαβροχής προτείνεται μόνο όταν υπάρχει επάρκεια νερού και δυνατότητα εύκολου ανεφοδιασμού.


Αντιπυρικές ζώνες
Η κατασκευή αντιπυρικών ζωνών είναι η απομάκρυνση ή καταστροφή της καύσιμης ύλης ώστε να σταματήσει η πυρκαγιά. Η Αντιπυρική ζώνη δημιουργείται είτε με εργαλεία χειρός ( φτυάρι / τσάπα / τσουγκράνα κατάσβεσης / αλυσοπρίονο) κοντά σε φυσικούς φραγμούς της πυρκαγιάς με σκοπό την απομάκρυνση της καύσιμης ύλης και την υποβάθμιση της έντασης της φωτιάς. Στην δεξιά εικόνα απεικονίζονται τα κυριότερα εργαλεία χειρός που χρησιμοποιούνται στην διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Ανάλογα με την ένταση της πυρκαγιάς και το ρυθμό διάδοσής της η αντιπυρική ζώνη
πρέπει να έχει και ανάλογο πλάτος. Στην κατασκευή αντιπυρικών ζωνών είναι πολύ χρήσιμα σκαπτικά μηχανήματα όπως μπουλντόζες κ.α.

Έμμεση Προσβολή
Σε ακραίες συνθήκες όπου επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και το ύψος φλόγας ξεπερνά τα 3 μέτρα είναι επιτακτική η εφαρμογή Έμμεσης προσβολής. Οι μέθοδοι που περιλαμβάνει είναι οι χειρότερες από πλευράς καμένης έκτασης αλλά πολλές φορές οι ακραίες συνθήκες μιας πυρκαγιάς τις καθιστά αποτελεσματικές. Πρακτικές που
εφαρμόζονται είναι η κατασκευή αντιπυρικών ζωνών σε μεγαλύτερη απόσταση από την Παράλληλη προσβολή καθώς και το αντιπύρ με το οποίο θα ασχοληθούμε παρακάτω.

Αντιπύρ
Το Αντιπύρ είναι η ελεγχόμενη καύση περιοχής κοντά σε ένα φυσικό φραγμό για την πυρκαγιά με σκοπό την κατάσβεσή της λόγω έλλειψης καύσιμης ύλης ή την εκτροπή της από οικισμούς ή άλλες ευπαθείς περιοχές. Συνήθως είναι καλό για περιοχές με δύσκολο ανεφοδιασμό νερού και /η έλλειψη μέσων. Απαιτεί προσωπικό, προσεκτικό σχεδιασμό και
καλό συντονισμό για να πετύχει για αυτό θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από ειδικά εκπαιδευμένους δασοπυροσβέστες σε ελεγχόμενες συνθήκες. Επίσης μέριμνα πρέπει να υπάρχει για το γεγονός ότι οι πυρκαγιές του αντιπύρ δημιουργούν δικές τους ατμοσφαιρικές συνθήκες, που είναι απρόβλεπτες. Ιδιαίτερα σε ασταθείς καιρικές συνθήκες και / η σε περιοχές με εύφλεκτη βλάστηση κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί όχι μονο καταστροφικό αλλά και επικίνδυνο.
Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα μπορείτε να δείτε μια γενική εφαρμογή αντιπύρ.

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ

Όταν καμία Επιθετική Τακτική δεν είναι εφαρμόσιμη ή αρκετά ασφαλής λόγω ακραίων συνθηκών ή ανεπάρκεια κατασταλτικών δυνάμεων οι αμυντικές τακτικές αποτελούν τη μόνη λύση. Πιο συγκεκριμένα, αμυντικές τακτικές περιλαμβάνουν
• την επιτήρηση και περιπολία ώστε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε την τωρινή και μελλοντική εξέλιξη της πυρκαγιάς
• την αναγνώριση συνθηκών απειλής της ζωής και λήψη μέτρων εκκένωσης
• την αναγνώριση κινδύνων επέκτασης σε κατοικημένες περιοχές και αποτροπή ή εκκένωση.
• την καθοδήγηση του κοινού για την προστασία της περιουσίας του (αποψίλωση γύρω από τα σπίτια, απομάκρυνση επικίνδυνων υλικών κ.λ.π.)


ΕΙΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

Μερικά φαινόμενα που πρέπει να γνωρίζει ένας δασοπυροσβέστης είναι οι πύρινοι στρόβιλοι, η κηλιδοποίηση και οι καταιγίδες πυρκαγιάς τα οποία θα αναφέρουμε πιο αναλυτικά παρακάτω:


ΠΥΡΙΝΟΙ ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ

Οι Πύρινοι Στρόβιλοι ή ΠυροΔιάβολοι (Fire Devils) είναι γνωστοί από το καρτούν του Δαίμονα της Ταζμανίας. Δημιουργούνται είτε από ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες είτε από τις ατμοσφαιρικές αλλαγές της ίδιας της πυρκαγιάς. Μπορούν να φτάσουν πολλά μέτρα ύψος και πλάτος καθώς και να κινηθούν ταχύτατα στις άκαυτες περιοχές, κάτι που τους σηματοδοτεί επικίνδυνους για οποιονδήποτε βρίσκεται πλησίον της πυρκαγιάς. Στην εικόνα δεξιά απεικονίζεται ένας πυροστρόβιλος.

ΚΗΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Με τον όρο κηλιδοποίηση εννοούμε την δημιουργία σημειακών εστιών γύρω από τον κύριο όγκο της πυρκαγιάς. Συμβαίνει είτε από την μεταφορά καύτρων από τον αέρα είτε λόγω κύλισης φλεγόμενων υλικών προς την κατωφέρεια μιας πλαγιάς. Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο φαινόμενο εφόσον είναι απρόβλεπτο και αυξάνει δραματικά τις πιθανότητες
εγκλωβισμού.


ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Καταιγίδες πυρκαγιάς σημειώνονται συνήθως σε φωτιές γέρικων δασών με μεγάλο σχετικό φορτίο καύσιμης ύλης αλλά και σε πυρκαγιές ξερών χόρτων θαμνωδών εκτάσεων μεγάλου μεγέθους λόγου ότι το σχετικό φορτίο της καύσιμης ύλης είναι μικρό αλλά η καύσιμη ύλη είναι πολύ ξερή κάνοντας της πυρκαγιά να μεταδίδεται με αστραπιαία ταχύτητα και ένταση.

Αφιερώματα - Πυρκαγιές και δασοπροστασία

Συνταγές με μέλι

Συνταγές με μέλι

Μελισσοκομικός εξοπλισμός

Εξοπλισμός μελισσοκομίας, αναλώσιμα, ένδυση,τροφές,κυψέλες,μελιτοεξαγωγείς κ.α.
Διαφήμιση

Εκπαίδευση μελισσοκόμων

beeshop

1

Έχουμε 851 επισκέπτες συνδεδεμένους

Ντοκιμαντέρ στα Ελληνικά

Ο καιρός

Καλωσήρθατε στην ιστοσελίδα Ellinikomeli.gr

Αν δεν είστε εξοικειωμένος με το ίντερνετ...μην ανησυχείτε! Όλα εδώ είναι εύκολα και απλά.

Στο site θα βρείτε άρθρα, ειδήσεις, οδηγίες για νέους και ενημερώσεις για παλιούς μελισσοκόμους.

Για να βρείτε όσα σας ενδιαφέρουν απλά αναζητήστε την κατάλληλη επιλογή απο το μενού, στο πάνω μέρος της σελίδας.

Για να διαβάσετε ορισμένα άρθρα, θα χρειαστεί να γίνετε μέλος, τα υπολοιπα είναι δωρεάν

Μενού πλοήγησης